Strona główna | PrezentacjeAKCES BK Sp. z o.o. (dawniej P.P.U.H. AKCES Brunon Kieloch)
AKCES BK Sp. z o.o. (dawniej P.P.U.H. AKCES Brunon Kieloch)

Adres: ul. Zielona 11
Czechowice Dziedzice
woj. śląskie
Email: biuro@akces.info.pl
WWW: http://www.techservice.info.pl/polytech/
Telefon: (32) 215 89 21
Fax: (32) 215 89 21
Produkty Opis Liczba wyświetleń: 15925
SYSTEM POLYTECH

Izolacje

Innowacyjne rozwiązanie w dziedzinie termo-akustycznej izolacji polega na zastąpieniu, w produkcji zapraw i betonów, tradycyjnych kruszyw styropianem oraz wykorzystaniu piany technicznej. Technologia zapewnia niski ciężar właściwy, dobre parametry izolacyjności termo-akustycznej oraz dobrą wytrzymałość na ściskanie uzyskanych zapraw i betonów. Poprzez wykorzystanie w produkcji regranulatu styropianowego, wspierane są działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego.Ściany


Do wznoszenia "zdrowych" i ciepłych ścian polecamy rozwiązania przez nas wypracowane i z powodzeniem stosowane na budowach:
 • dodatkowa termoizolacja ścian poprzez wykonanie tynku Polytech Therm o podwyższonej izolacji cieplnej
 • zwiększenie stopnia ujednolicenia izolacyjności ścian poprzez zastosowanie zaprawy murarskiej Polytech MP o podwyższonej izolacyjności cieplnej
 • budowanie ścian działowych i osłonowych przy wykorzystaniu specjalnie zmodyfikowanej zaprawy Polytech
 • ocieplanie poprzez zastosowanie zaprawy Polytech jako wypełnienie murów warstwowych
 - kliknij, aby pobrać Katalog 2014
PRODUKTY POLYTECH
Granulat Styropianowy Polytech

modyfikowany regranulat styropianowy przeznaczony do produkcji styrobetonu Polytech 20/80.
Objętość: 200 l

Zastosowanie Polytech 20/80:
 • podkłady podłogowe o grubości min. 4 cm
 • warstwy wyrównawcze
 • izolacja termiczna stropów, dachów, tarasów, ścian
Szczególnie polecany do:
 • wykonywania podkładów podłogowych na nierównym podłożu
 • kształtowania spadków na stropodachach
 • termoizolacji istniejących stropów, sklepienia łukowego, stropów drewnianych
Parametry techniczne:
 • współczynnik przewodzenia ciepła lambda ≤ 0,07 W/mK
 • przybliżona gęstość objętościowa zaprawy po wyschnięciu: 275-290 kg/m3
 • wytrzymałość na ściskanie: ≥ 0,40 MPa
 • reakcja na ogień: A2-s1, d0; nie rozprzestrzenia ognia
Zaprawę można wykonać za pomocą betoniarki wolnospadowej, mieszarki samochodowej, mieszarki Kompatto lub mieszarki z serii MP1.
Polytech Therm - zaprawa tynkarska izolująca cieplnie


Właściwości:
 • eliminuje lub w znacznym stopniu ogranicza istniejące mostki termiczne,
 • zapewnia bardzo dobrą izolację termo-akustyczną,
 • pozwala ścianom "oddychać"
 • posiada dobrą przyczepność do podłoża, wysoką wydajność,
 • ogranicza powstawanie rys i pęknięć.
Zastosowanie:
 • dodatkowa termoizolacja elementów murowych z ceramiki poryzowanej, betonu komórkowego
 • budownictwo mieszkaniowe, przemysłowe, obiekty użyteczności publicznej, obiekty zabytkowe
 • wewnątrz i na zewnątrz budynków
 • jako jedno lub dwuwarstwowy tynk podkładowy pod tynki szlachetne
Parametry:
 • współczynnik przewodzenia ciepła lambda ≤ 0,1 W/mK
 • współczynnik przepuszczalności pary wodnej: µ ≤ 10
 • wydajność z 1 worka ok. 4m2 przy grubości 1 cm
Przygotowanie:
 • w agregatach tynkarskich lub metodą tradycyjną
 • wymaga wykończenia warstwą dekoracyjno-ochronnąZaprawa Murarska o podwyższonej izolacyjności cieplnej Polytech MP


Polytech MP jest suchą mieszanką w skład której wchodzi:
 • Składnik A: spoiwo cementowo-wapienne, granulat styropianowy, dodatki mineralne oraz domieszki chemiczne
 • Składnik B: piasek budowlany (wypełniacz) o max. frakcji ziarna  do 0/2mm oraz zgodny z PN-EN 12620:2004
Zaprawa jest łatwa w zastosowaniu, plastyczna, pozwala szybko łączyć bloczki, kształtki i inne elementy. Dodatek granulatu styropianowego ogranicza możliwość powstawania mostków cieplnych. Murowanie przeprowadza się tradycyjną techniką i narzędziami, zgodnie ze sztuką budowlaną.

Zastosowanie:
 • Budownictwo mieszkaniowe i przemysłowe, wewnątrz i na zewnątrz budynków, z wyjątkiem pomieszczeń narażonych na trwałe zawilgocenie (mury piwnic, fundamenty poniżej poziomu przemakania itp.).
Właściwości:
 • eliminuje lub w znacznym stopniu ogranicza zjawisko mostków termicznych
 • zwiększa ujednolicenie izolacyjności cieplnej przegrody
 • posiada bardzo dobrą przyczepność
 • jest plastyczna
 • charakteryzuje się niską pracochłonnością przygotowania mokrej zaprawy
 • pozwala na szybkie murowanie
Parametry:
 • współczynnik przewodzenia ciepła lambda ≤ 0,2 W/mK
 • klasa wytrzymałości na ściskanie: M5Piasek


Konfekcjonowany piasek budowlany 10,5 l

Parametry zgodne z normą PN-EN 12620:2004, frakcja ziarna (d/D) GF85 - 0/2 mm

Może być stosowany jako Składnik B do przygotowania zaprawy murarskiej POLYTECH MP.

Aby uzyskać zaprawę, należy postępować zgodnie z instrukcją umieszczoną na worku Polytech MP - Składnik A.


Emulsja Gruntująca Polytech PR


Waga: 5 kg, 10 kg

Zastosowanie:
 • gruntowanie
 • powierzchniowe wzmacnianie podłoży wykonanych z betonu, gazobetonu, płyt gipsowo-kartonowych, tynków gipsowych, cementowych, cementowo-wapiennych, cegieł, bloczków, pustaków
 • gruntowanie pod kleje cementowe
Właściwości:
 • wysokowydajna
 • głęboko penetrująca
 • wzmacnia powierzchnię
 • zmniejsza nasiąkliwość
 • zwiększa przyczepność
 • przepuszcza parę wodną
 • niepalna
 • można używać w pomieszczeniach o słabo działającej wentylacji
 • po wyschnięciu bezbarwna
 • można stosować zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków
Wydajność:
 • od 0,05 do 0,2 kg/m2, w zależności od rodzaju oraz stopnia chłonności podłożaTaśma Uszczelniająca Polytech


120/70mm x 10m lub 50 m

Zastosowanie:
 • Zabezpiecza przed przenikaniem wody i wilgoci.
 • elastyczne i wodoszczelne zabezpieczenie naroży, krawędzi, szczelin dylatacyjnych itp.
 • w połączeniach: ściana-ściana, ściana-posadzka, ściana-balkon, ściana-taras,
 • polecana do każdego systemu układania płytek.
Parametry:
 • Długość: 10 m lub 50 m
 • Szerokość całkowita: 120mm
 • Szerokość powleczenia: 70 mm
TEMAT MIESIĄCA
Mamy 30 lat na modernizację wszystkich budynków. Czy Polska na tym skorzysta?

Zgodnie z założeniami nowej dyrektywy, państwa członkowskie UE muszą opracować długoterminową strategię renowacji budynków, zarówno publicznych jak i prywatnych. Plan jest taki, by do 2050 roku wszystkie budynki w Polsce były budynkami o niemal zerowym zużyciu energii (tzw. standard nZEB). Założone plany powinny zawierać także cele pośrednie, które zrealizujemy w latach 2030 i 2040. Czytaj więcej