Strona główna | PrezentacjeStowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego
Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego

Adres: ul. Toruńska 5
Kraków
woj. małopolskie
Email: info@wapno-info.pl
WWW: www.wapno-info.pl
Telefon: (12) 626 18 76
Produkty Opis Liczba wyświetleń: 3594

Przemysł wapienniczy produkuje szeroki asortyment wyrobów, dla wytwarzania których podstawowym surowcem jest kamień wapienny oraz dolomit (wapień zdolomityzowany). W ofercie handlowej producenci posiadają zarówno wyroby niepalone jak i palone. Podstawowym składnikiem produktów niepalonych jest węglan wapnia a w przypadku produktów palonych tlenek wapnia.

Zapoznaj się z artykułami, które dotyczą wapna:


Zastosowanie produktów wapienniczych w budownictwie:

Zaprawy murarskie i tynkarskie

Od wieków wapno znane jest jako materiał wiążący stosowany w zaprawach murarskich i tynkarskich. Wapno w zaprawie poprawia jej urabialność, nadaje jej paroprzepuszczalność oraz zwiększa odporność na korozję biologiczną (grzyby, algi).


Zobacz więcej filmów dotyczących zastosowania wapna - kliknij

Wyroby silikatowe

Wyroby silikatowe produkowane są z mieszanki wapna palonego mielonego, piasku i wody. Materiał ten posiada liczne zalety – m.in. odpowiednią odporność ogniową, dźwiękoszczelność – jest doskonałym kondensatorem ciepła i wilgoci tworząc w pomieszczeniu przyjazną dla człowieka atmosferę.

Betony komórkowe

Głównymi surowcami do ich wytwarzania są: cement, wapno palone mielone, popioły lotne lub zmielony piasek. Doskonałe właściwości tych wyrobów pod względem izolacji cieplnej oraz ich walory estetyczne sprawiają, że są one powszechnie stosowane.

Beton i kruszywa

Kamień wapienny i produkowane z niego kruszywa są stosowane do produkcji betonu i zapraw oraz jako materiał na podbudowy.

Drobnowymiarowe elementy budowlane

Kruszywa węglanowe są powszechnie stosowane do wytwarzania n.p. kostki brukowej.Nawozy wapniowe i wapniowo-magnezowe


Nawozy węglanowe wapniowe i wapniowo-magnezowe uzyskuje się z przemielenia do odpowiedniej granulacji wapieni i dolomitów (wapieni zdolomityzowanych). Nawozy te charakteryzują się długotrwałym działaniem na glebę i uprawy.

Wapno hydratyzowane

Wapno hydratyzowane otrzymuje się w wyniku gaszenia wapna palonego wodą. Głównym jego składnikiem jest wodorotlenek wapnia, a sprzedawane jest w postaci proszku. Znane jest również pod nazwami wapno suchogaszone i wapno budowlane.

Wapno palone

Wapno palone uzyskuje się przez wypalenie kamienia wapiennego lub dolomitu w piecu, w temperaturze powyżej 900°C. Głównym składnikiem wapna palonego jest tlenek wapnia. Sprzedawane jest w postaci kawałkowej (wapno palone w bryłach) oraz mielone (wapno palone mielone).

Kamień wapienny i dolomit

Kamień wapienny jest powszechnie występującą naturalną kopaliną, składająca się głównie z węglanu wapnia. Dolomit, czyli wapień zdolomityzowany, składa się głównie z węglanów wapnia i magnezu. Kamień jest kruszony i sortowany do odpowiednich frakcji, a sprzedawany jest w granulacjach uzgodnionych z odbiorcą.

Kruszywa

Kruszywa uzyskuje się z kamienia wapiennego lub dolomitu rozdrobnionego do odpowiednich frakcji.

Mączki wapienne

Mączki wapienne uzyskuje się poprzez zmielenie kamienia wapiennego lub dolomitu do postaci proszkowej. Zależnie od przeznaczenia mączki charakteryzują się różnym stopniem rozdrobnienia i składem granulometrycznym oraz noszą różne nazwy handlowe, np. sorbenty (do oczyszczania gazów odlotowych), mączki szklarskie, kreda pastewna i malarska, mączki bitumiczne (w drogownictwie stosowane do produkcji mas asfaltowych), czy pył do tłumienia wybuchów w górnictwie węgla kamiennego. Wymagania jakościowe i stopień rozdrobnienia określone są w normach i wymaganiach technicznych w zależności od zastosowania.
TEMAT MIESIĄCA
Termomodernizacja z wykorzystaniem płyt Paroc Linio

Ocieplanie metodą lekką mokrą z zastosowaniem systemów cienkowarstwowych to najczęściej spotykany sposób wykonywania izolacji fasad otynkowanych. Zwłaszcza w sezonie letnio-jesiennym, kiedy to inwestorzy indywidualni często decydują się na termomodernizację domu. Wychodząc naprzeciw ich potrzebom, Paroc oferuje bogatą paletę rozwiązań z serii Paroc Linio. Czytaj więcej