Strona główna | RynekSzkolenia dla branży tynkarskiej

Szkolenia dla branży tynkarskiej

Szkolenia organizowane dla osób związanych zawodowo z tynkami muszą uwzględniać zarówno wiedzę teoretyczną – czego ze względu na szybki postęp technologiczny nie wolno bagatelizować – jak i umiejętności praktyczne. Wszystkie prezentowane poniżej firmy starają się wyważyć proporcje obu składowych dobrego szkolenia z korzyścią dla jego uczestników.


Szkolenia praktyczne prowadzone przez firmę Alpol Gips
Fot. Alpol Gips


Z naciskiem na praktykę
Alpol Gips Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Końskie działa na rynku od prawie 30 lat. Szkolenia Alpol Gips Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Fidor k. Końskich działa na rynku od ponad 10 lat. Szkolenia prowadzone przez firmę dotyczą zarówno teorii, jak i praktyki, przy czym szczególny nacisk kładziony jest na zdobycie przez słuchaczy umiejętności praktycznych.

Szkolenia z zakresu technologii tynkowania oraz nakładania gładzi prowadzone są przez wykwalifikowany i doświadczony zespół pod przewodnictwem doradcy technicznego ds. tynków maszynowych. Firma nie zatrudnia ekspertów z zewnątrz, ponieważ sama dysponuje ekspercką wiedzą.

Działalność szkoleniowa jest dynamiczna. Szkolenia tynkarskie są organizowane i prowadzone zarówno w oparciu o wcześniej zatwierdzony plan szkoleń, jak i ustalane na bieżąco z uwzględnieniem potrzeb szkoleniowych zgłaszanych z rynku.

Zajęcia prowadzone są zarówno w firmie (część teoretyczna w sali konferencyjnej, a praktyczna na „wzorcowni”), jak i w udostępnionych przez hurtownie salach, pomieszczeniach wynajmowanych w szkołach, oraz na budowach, kiedy to jest okazja do zaprezentowania wiedzy w praktyce. Pomieszczenie, w którym odbywa się szkolenie, powinno mieć przygotowaną ścianę do narzutu tynków oraz mieć możliwość podłączenia agregatu tynkarskiego.

Za szkolenia z zakresu tynków i gładzi w firmie Alpol Gips odpowiada Sławomir Stosik.

Dla różnych odbiorców
Firma Cedat Sp. z o.o. jest polskim producentem zapraw i chemii budowlanej marki Cekol. Spółka prowadzi szkolenia z zakresu tematyki budowlanej. Każde ze szkoleń przygotowane jest zawsze dla konkretnej grupy osób.

Szkolenia mają na celu przedstawienie określonej grupy produktów marki Cekol. Z reguły dzielą się na dwie części – teoretyczną i praktyczną, w trakcie której każdy uczestnik ma możliwość pracy z danym produktem.


Jedno ze szkoleń firmy Cedat dla uczniów szkół budowlanych
Fot. Cedat


Szkolenia tynkarsie odbywają się terenie firmy w centrali w Gdańsku lub w miejscach ustalonych z uczestnikami. Bardzo często szkolenia są prowadzone bezpośrednio na miejscu budowy. Godny uwagi jest fakt, że firma prowadzi specjalny program szkoleniowy dla osób osadzonych w zakładzie penitencjarnym w Olsztynie, co niewątpliwie jest istotną częścią programu ich resocjalizacji.


Bardzo często szkolenia praktyczne Cedat prowadzi na konkretnej inwestycji
Fot. Cedat


Warunkiem zorganizowania szkolenia dla tynkarzy na życzenia klienta jest wcześniejsze zgłoszenie takiej potrzeby i ustalenie terminu z ekipą szkoleniową. Część teoretyczna zajęć odbywa się na ogół w specjalnie przygotowanych do tego salach szkoleniowych, natomiast część praktyczna na stanowiskach wykonawczych.

Szkolenia są prowadzone przez wykwalifikowanych ekspertów. Kadrę szkoleniową tworzą specjaliści ds. kontroli jakości produktów marki Cekol. Uczestnicy szkolenia dostają materiały w formie drukowanej i elektronicznej. Terminy szkoleń ustalane są na bieżąco – w zależności od zapotrzebowania.

Firma Cedat prowadzi również cykl szkoleń on-line, adresowanych do uczniów szkół budowlanych. Szkolenie ma charakter odbywającej się w czasie rzeczywistym lekcji internetowej, podzielonej na część teoretyczną i praktyczną.

Osobą odpowiedzialną za szkolenia jest w firmie Magdalena  Speichert.

W teorii i praktyce
Chętni do wzięcia udziału w kursach organizowanych przez Henkel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie mogą wybierać spośród różnych szkoleń o następującej tematyce: prezentacja ogólna produktów, systemy ociepleń budynków, renowacja starego budownictwa, remonty konstrukcji budowlanych. Prowadzone są ponadto specjalne szkolenia dla techników budowlanych oraz szkolenia dla studentów.

W kwietniu 1998 r. utworzone zostało Centrum Szkoleniowe Ceresit w Stąporkowie koło Kielc. Jest to miejsce, w którym każdego dnia wiedza teoretyczna spotyka się z praktyką. Ze szkoleń korzystają firmy wykonawcze, handlowcy, studenci, nauczyciele i uczniowie szkół o profilu budowlanym oraz architekci. Dwudniowe zajęcia odbywają się przez cały rok, z przerwą w lipcu i sierpniu – wg ustalonego planu szkoleń. Rocznie ośrodek szkoli ok. 1800 osób.
Centrum Szkoleniowe Ceresit. Odbywają się tu szkolenia teoretyczne i praktyczne
Fot. Henkel Polska


Zajęcia teoretyczne prowadzone są w wyposażonej w nowoczesny sprzęt multimedialny sali wykładowej (mieści się w niej maksymalnie 40 osób). W ośrodku znajdują się również 2 sale konferencyjne (dla 12 i 16 osób), 22 pokoje hotelowe (1- i 2-osobowe), a także nowy obiekt do pokazów praktycznych z 24 stanowiskami pionowymi i 6 stanowiskami poziomymi. Wygodzie słuchaczy sprzyja nagłośniona sala wykładowa z kinowym ułożeniem foteli wyposażonych w składane pulpity. Do dyspozycji gości pozostaje także znajdująca się na terenie ośrodka siłownia oraz sauna.

Broszury, katalogi, przewodniki, filmy instruktażowe i inne materiały szkoleniowe są opracowywane przez specjalistów firmy Henkel. Za szkolenia odpowiadają: mgr inż. Wiktor Sikorski – specjalista do spraw szkoleń produktowych oraz Tomasz Urban – odpowiedzialny za zajęcia praktyczne. Kierownikiem Centrum Szkoleniowego jest mgr inż. Tomasz Hertman.

Szkolenia dla tynkarzy gipsowych
Firma Knauf Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie od wielu już lat organizuje w Jaworznie szkolenia dla wykonawców tynków gipsowych. Są to spotkania dwudniowe. Pierwszego dnia w kilkugodzinnej prezentacji uczestnicy szkoleń poznają w teorii technologię układania tynków gipsowych na różnego rodzaju podłożach. Zajęcia popołudniowe odbywają się już na placu budowy, gdzie prezentowane jest praktyczne wykonanie tynków oraz korzystanie z agregatów tynkarskich. Szkolenie uzupełnione jest o wiedzę teoretyczną.Podczas szkoleń organizowanych przez firmę Knauf prezentowane jest praktyczne wykonanie tynków
Fot. Knauf


Szkolenia są częściowo odpłatne. Uczestnicy szkoleń mają zagwarantowany jeden nocleg, wyżywienie, ubranie robocze, materiały informacyjne oraz produkty do zajęć praktycznych. Każdy słuchacz otrzymuje certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. Osoby, które zaliczą egzamin kończący szkolenie otrzymują ponadto książeczkę szkoleń tynkarskich Knauf z adnotacją o zaliczonym kursie.

Terminy oraz warunki udziału w szkoleniach, które odbędą się przed sezonem budowlanym 2010 (w lutym i marcu), można znaleźć na stronie internetowej firmy Knauf. Od 4 stycznia przyszłego roku będzie można zapisać się na wybrany termin za pomocą elektronicznego formularza zgłoszeniowego, zamieszczonego na stronie

Szkoła techniki budowlanej
Kreisel Technika Budowlana Sp. z o.o. od 2 lat prowadzi zakrojony na dużą skalę program szkoleniowy pod nazwą „Szkoła techniki budowlanej”. W  ramach szkoleń dla firm wykonawczych poruszane są zagadnienia dotyczące produktów, technologii oraz problematyki wykonawczej i podstaw prawa budowlanego. Prowadzone są również panele dyskusyjne na zakończenie szkolenia, gdzie możliwa jest nieskrępowana wymiana doświadczeń i informacji.

Szkolenia budowlane odbywają się w całej Polsce. Sposób organizacji zależy od rodzaju szkolenia oraz atrakcyjności ośrodka, np. dostępnej infrastruktury. Atrakcyjne położenie ośrodka ma znaczenie np. w przypadku dwudniowych szkoleń z noclegiem.

Szkolenia odbywają się zazwyczaj w salach szkoleniowych lokalnych ośrodków (centra szkoleniowe, hotele itp.), często klimatyzowanych. Jeśli szkolenie obejmuje również pokaz praktyczny, w wielu przypadkach odbywa się on na placu budowy.


W przypadku firmy Kreisel Technika Budowlana, gdy szkolenie obejmuje również pokaz praktyczny, często odbywa się na budowie
Fot. Kreisel Technika Budowlana

Sale wykładowe Kreisel wyposaża za każdym razem we własnym zakresie (w projektor, komputer, nagłośnienie), korzystając jedynie z ekranów lub przygotowanych do tego celu ścian. Każdy z uczestników otrzymuje materiały szkoleniowe.


Sale wykładowe Kreisel wyposaża za każdym razem we własnym zakresie. Sposób organizacji zależy od rodzaju szkolenia oraz atrakcyjności ośrodka
Fot. Kreisel Technika Budowlana


Kadrę stanowią wieloletni praktycy, na co dzień pracujący z wykonawcami oraz doradcy techniczni, znający problematykę wykonawstwa oraz produkt w stopniu doskonałym. Są to specjaliści z przygotowaniem merytorycznym oraz szkoleniowym, posiadający wykształcenie budowlane.

Przykładowe tematy ostatnich, październikowych szkoleń to „Tynki wewnętrzne – gipsowe oraz cementowo-wapienne. Problematyka wykonawcza, zalety, zastosowanie, techniki maszynowe”, „Systemy ociepleń Turbo, nanotechnologia w tynkach cienkowarstwowych”, „Izolacje przeciwwilgociowe oraz system renowacji obiektów”.

Przy opracowywaniu materiałów szkoleniowych dla tynkarzy Kreisel współpracuje z wykładowcami i pracownikami Politechniki Poznańskiej. Do udziału w szkoleniu zapraszane są również firmy związane z branżą narzędziową (np. M-Tec – agregaty tynkarskie, silomaty; Lange Łukaszuk – mieszarki zapraw, elektronarzędzia).

Osobą odpowiedzialną za szkolenia w firmie Kreisel jest dyrektor marketingu Tomasz Trojan.

Źródło: Tynki, nr 4 (5) 2009
DODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się
PREZENTACJA FIRM
Festool
TEMAT MIESIĄCA
Mamy 30 lat na modernizację wszystkich budynków. Czy Polska na tym skorzysta?

Zgodnie z założeniami nowej dyrektywy, państwa członkowskie UE muszą opracować długoterminową strategię renowacji budynków, zarówno publicznych jak i prywatnych. Plan jest taki, by do 2050 roku wszystkie budynki w Polsce były budynkami o niemal zerowym zużyciu energii (tzw. standard nZEB). Założone plany powinny zawierać także cele pośrednie, które zrealizujemy w latach 2030 i 2040. Czytaj więcej