Strona główna | AktualnościSievert Polska - ekologiczne kampanie edukacyjne Włącz Eco Wyobraźnię

Sievert Polska - ekologiczne kampanie edukacyjne Włącz Eco Wyobraźnię

W ramach umowy z Grupą Kapitałową Biosystem firma Sievert Polska otrzymała certyfikat realizacji publicznych kampanii edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska w 2019 roku. Przeprowadzone akcje edukacyjne skierowane były do użytkowników produktów w opakowaniach, sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii i akumulatorów.

Wśród działań zrealizowanych w ubiegłym roku są:
  • projekt edukacyjny z zakresu zasad pozbywania się odpadów pochodzących z gospodarstw domowych, przeprowadzony w klasach przedszkolnych i szkolnych 1-3 w województwie śląskim
  • warsztaty i pokazy edukacyjne wyjaśniające zasady postępowania z elektroodpadami oraz odpadami komunalnymi
  • ogólnopolski program edukacyjny dla szkół ZBIERAJ BATERIE I TELEFONY!
Źródło i zdjęcie: Sievert Polska
DODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się
TEMAT MIESIĄCA
Mamy 30 lat na modernizację wszystkich budynków. Czy Polska na tym skorzysta?

Zgodnie z założeniami nowej dyrektywy, państwa członkowskie UE muszą opracować długoterminową strategię renowacji budynków, zarówno publicznych jak i prywatnych. Plan jest taki, by do 2050 roku wszystkie budynki w Polsce były budynkami o niemal zerowym zużyciu energii (tzw. standard nZEB). Założone plany powinny zawierać także cele pośrednie, które zrealizujemy w latach 2030 i 2040. Czytaj więcej