Strona główna | AktualnościWspółpraca PGE GiEK SA z Knauf w zakresie zagospodarowania gipsu możliwa nawet do 2050 r.

Współpraca PGE GiEK SA z Knauf w zakresie zagospodarowania gipsu możliwa nawet do 2050 r.

18 listopada 2013 r. firmy PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA oraz Knauf International GmbH i Knauf Bełchatów Sp. z o.o. podpisały list intencyjny, w którym strony zobowiązują się do ustalenia zasad dalszej współpracy w dziedzinie zagospodarowania na warunkach rynkowych gipsu syntetycznego będącego produktem ubocznym instalacji odsiarczania spalin przy produkcji energii elektrycznej w Oddziałach PGE GiEK SA - Elektrowni Bełchatów, Elektrowni Opole, Zespole Elektrowni Dolna Odra, a także w przyszłości w Elektrowni Turów, celem dalszego przerabiania go na materiały budowlane na bazie gipsu.

Podpisanie Listu Intencyjnego

Strony zainteresowane są wieloletnią współpracą sięgającą roku 2050. PGE GiEK SA przewiduje, iż szczególnie Elektrownia Bełchatów ze względu na największą ilość produkowanego gipsu będzie zaopatrywać zakłady Knauf w gips z instalacji odsiarczania spalin do około 2035 r., a w dalszym okresie będzie również udostępniać gips zdeponowany w magazynie gipsu zlokalizowanym na zwałowisku Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów.

"Podpisanie Listu Intencyjnego jest wynikiem długoletniej, dobrej współpracy obu firm. Współpraca ta pozwala na osiąganie wzajemnych korzyści przy jednoczesnej dbałości o środowisko naturalne. Gipsy syntetyczne wytwarzane w instalacjach PGE GiEK SA charakteryzują się doskonałymi parametrami, które zostały docenione przez lidera tej branży firmę Knauf. Wyższe wymogi z zakresu ochrony powietrza będą powodowały powstawanie w najbliższych latach coraz większych ilości gipsów syntetycznych i mam nadzieję, że zawarte dziś porozumienie pozwoli na rozwiązanie problemu nadwyżek gipsu syntetycznego, a firmie Knauf zapewni bazę doskonałego surowca na wiele kolejnych lat" - powiedział Waldemar Szulc, wiceprezes zarządu ds. wytwarzania PGE GiEK SA.

"Podpisanie Listu intencyjnego z PGE GiEK SA określającego chęć współpracy Stron co najmniej do roku 2050, jednoznacznie wskazuje na intencje firmy Knauf odnośnie dalszej obecności w Polsce. Okazję ku temu daje potrzeba zagospodarowania całości gipsów, które będą produkowane w elektrowniach PGE GiEK SA. Wykorzystanie gipsów syntetycznych uzyskiwanych w procesie odsiarczania spalin energetyki, to przykład niezwykle ważnych działań na rzecz ochrony środowiska oraz ekologicznych i zdrowych rozwiązań dla ludzi. Nasze działanie ma jeszcze jeden bardzo istotny element ekologiczny" - ochronę surowców naturalnych, w tym przypadku złóż naturalnego kamienia gipsowego" - powiedział Maciej Kwiatkowski, Dyrektor Koordynacyjny Grupy Knauf Polska.

PGE GiEK SA jest krajowym liderem produkcji energii elektrycznej i ciepła, a jednocześnie liderem w produkcji gipsu syntetycznego, który jest ubocznym produktem spalania węgla brunatnego i węgla kamiennego. Knauf INTERNATIONAL GmbH i Knauf Bełchatów są światowym producentem materiałów i prefabrykatów budowlanych na bazie gipsu oraz odbiorcą gipsu z instalacji mokrego odsiarczania spalin z PGE GiEK SA.

Źródło i zdjęcie: www.pgegiek.pl


CZYTAJ WIĘCEJ

Knauf Insulation podsumowuje 5 lat obecności w Polsce
Akustyka w obiektach edukacyjnych? Kompleksowe rozwiązania Knauf AMF
Knauf Insulation partnerem Polskiej Akcji Humanitarnej
Knauf AMF: konkurs "Wnętrze z wyobraźnią" rozstrzygnięty
W służbie zdrowiu - Knauf AMF szkoli projektantów obiektów medycznychDODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się
PREZENTACJA FIRM
Festool
TEMAT MIESIĄCA
Mamy 30 lat na modernizację wszystkich budynków. Czy Polska na tym skorzysta?

Zgodnie z założeniami nowej dyrektywy, państwa członkowskie UE muszą opracować długoterminową strategię renowacji budynków, zarówno publicznych jak i prywatnych. Plan jest taki, by do 2050 roku wszystkie budynki w Polsce były budynkami o niemal zerowym zużyciu energii (tzw. standard nZEB). Założone plany powinny zawierać także cele pośrednie, które zrealizujemy w latach 2030 i 2040. Czytaj więcej