Strona główna | ProduktyPolimery i włókna - nowoczesne technologie w klejach Atlas

Polimery i włókna - nowoczesne technologie w klejach Atlas

Co jest podstawą dobrze wykonanego remontu? Sprawdzona ekipa budowlana oraz niezawodne produkty. Gwarantujące bezpieczeństwo wykonania, umożliwiające szybką pracę, takie, które wybaczają budowlany pośpiech czy warunki panujące w trakcie prac. Takie są nowe produkty firmy Atlas - Klej OK! i Klej Plus oparte o wyjątkową technologię włókien i polimerów.

Zastosowanie włókien w konstrukcjach budowlanych znane jest od wieków. O ile w starożytnym Egipcie cegły gliniane wzmacniano za pomocą słomy, w naszych czasach najczęściej stosuje się w tym celu włókna polipropylenowe i celulozowe. Wykorzystane w jednym produkcie, zapewniają mu wyjątkowe właściwości. Włókna polipropylenowe polepszają właściwości mechaniczne zaprawy poprzez wytworzenie w strukturze rozproszonego zbrojenia. Włókna celulozowe zaś, powstające w wyniku przetworzenia materiałów roślinnych, przyjmują postać drobnych nitek, które pod wpływem wody zwiększają swoją objętość, stają się elastyczne i ciągliwe. Dzięki nim produkty uzyskują lepsze parametry techniczne, takie jak przyczepność czy wytrzymałość.

Włókna polipropylenowe - odporność na obciążenia mechaniczne

Obecne w zaprawach cementowych wło?kna polipropylenowe pełnia? funkcje? rozproszonego zbrojenia w strukturze masy, polepszaja? włas?ciwos?ci mechaniczne zaprawy, zwie?kszaja? wytrzymałos?c? na zginanie i redukuja? mikrope?knie?cia. W znacznym stopniu poprawiaja? odpornos?c? na obcia?z?enia mechaniczne i trwałos?c? zwia?zanej zaprawy, co pozwala na bezpieczne stosowanie klejów np. na powierzchniach o stosunkowo wysokich obcia?z?eniach, w cia?gach komunikacyjnych i korytarzach. Wło?kna polipropylenowe sa? materiałem o wysokiej odpornos?ci na działanie kwaso?w, zasad oraz rozpuszczalniko?w czy soli. Sa? hydrofobowe, praktycznie nienasia?kliwe, a dzie?ki temu odporne takz?e na poraz?enie mikrobiologiczne.


Włókna celulozowe - szeroki zakres temperatury zastosowania

Wło?kna celulozowe maja? szereg cech, kto?re istotnie poprawiaja? włas?ciwos?ci układu cementowego, np. akumuluja? wode? konieczna? do procesu hydratacji cementu. Reguluja? przez to gospodarke? woda? zarobowa?, co pozwala na bezpieczne montowanie okładziny w podwyz?szonej temperaturze - nawet do +30°C. W sezonie letnim Wykonawcy cze?sto mierza? sie? z koniecznos?cia? montaz?u okładziny na nagrzanym podłoz?u. Dzie?ki dodatkowi wło?kien praca w tak wysokiej temperaturze jest moz?liwa. Wło?kna wia?z?a? wode?, dzie?ki czemu proces wia?zania cementu jest całkowity, a zatem bezpieczny. Nie dochodzi do mikrospe?kan? podczas wczesnej fazy wia?zania zaprawy.

Bardzo wysoka przyczepnos?c?

Wło?kna pod wpływem wody staja? sie? elastyczne i cia?gliwe oraz zwie?kszaja? swoja? obje?tos?c?, co w istotny sposo?b wpływa na włas?ciwos?ci robocze zaprawy. Bardzo istotnie redukuja? spływ kleju i zwie?kszaja? stabilnos?c? okładziny na powierzchni pionowej. W zauwaz?alny sposo?b poprawiaja? włas?ciwos?ci aplikacyjne, konsystencje? zaprawy, bezpos?rednio wpływaja? na wydłuz?enie czasu otwartego i zwie?kszaja? zwilz?alnos?c? podłoz?a.


Włókna w klejach ATLAS OK! i PLUS to:
  • Lepsze parametry robocze klejów - łatwość aplikacji oraz podwyższenie stabilności płytek natychmiast po ich przyklejeniu do podłoża
  • Możliwość pracy bez względu na temperaturę na zewnątrz - od 1 st. C (ATLAS Plus), jak do 30 st. C (Atlas OK!).
  • Lepsze parametry techniczne klejów (w tym wytrzymałości na zginanie), doskonała przyczepność płytek.
  • Szybka praca - możliwość wejścia na okładzinę już po 12 godzinach.Znaczne podwyższenie odporności na oddziaływanie dużych obciążeń eksploatacyjnych (intensywny ruch pieszy) oraz obciążeń udarowych (upadek ciężkich przedmiotów).
  • Brak spływu i efektu zapadania się płytki
 Podwójna moc polimerów

W ATLAS PLUS wykorzystano również technologię polimerową. Klej został wzmocniony dużą ilością spoiwa o pochodzeniu syntetycznym. Po dodaniu wody do kleju spoiwo zaczyna tworzyć trwałe i elastyczne wiązania. Duża ilość polimerów pozwala stworzyć rozbudowaną siatkę mikropołączeń. Ułatwia to aplikację i wpływa na parametry związanej zaprawy. Wpływa na przyczepność do wszelkich podłoży i okładzin, takich jak gres, szkło itp.


Do głównych zadań technologii polimerowej należy nadanie wysokiej elastyczności i odkształcalności zaprawie cementowej. To dzięki niej klej może być aplikowany na wyjątkowo trudne podłoża, ponieważ jest w stanie przenosić naprężenia ścinające na styku z podłożem. Umożliwia to montaż wszelkich okładzin na powierzchniach ulegających deformacjom pod wpływem obciążeń mechanicznych lub termicznych, czyli w miejscach takich jak tarasy, elewacje, powierzchnie z ogrzewaniem czy drewniane stropy.

Dzięki obecności polimerów znacznie łatwiejsze jest również klejenie np. gładkich płyt kamiennych, "płytka na płytkę" czy płytek do podłoży niskonasiąkliwych, również narażonych na duże odkształcenia. Spoiwo syntetyczne tworzy trwałe połączenie praktycznie z każdym rodzajem materiału i podłoża.
Ponadto daje możliwość montażu płytek o wszelkich wymiarach - od mozaiki po płyty wielkoformatowe, o powierzchni nawet 3 m2. Klej nie tylko stabilizuje tego typu okładziny. Dzięki zawartym włóknom i polimerom niweluje naprężenia wewnętrzne, wynikające z różnych elastyczności materiałów, z których zbudowane są płytki i podłoża.

Źródło i zdjęcia: Atlas

CZYTAJ WIĘCEJ

Budowa nowego Centrum Badawczo-Rozwojowego Grupy Atlas w Zgierzu
Nowe produkty w ofercie firmy AtlasDODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się
TEMAT MIESIĄCA
Uwzględnij grubsze ocieplenie - za rok wchodzą nowe Warunki Techniczne!

Inwestorzy indywidualni decydujący się w ostatnich latach na budowę domu musieli dostosować się do wyższych standardów związanych z oszczędnością energii cieplnej, co wynika z nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki. Cykl zmian, zapoczątkowanych jeszcze w 2014, znajdzie swój finał 1 stycznia 2021, kiedy to ostatecznie w życie wejdą docelowe wymagania cieplne względem dachów i ścian zewnętrznych. Jak przygotować się na nadchodzące regulacje? Ile centymetrów ocieplenia trzeba będzie dołożyć? Ile to będzie kosztować? Czytaj więcej