Strona główna | RealizacjeStyropian - izolacja termiczna nowych bloków

Styropian - izolacja termiczna nowych bloków

Nowobudowane w Polsce bloki muszą odpowiadać unijnym standardom efektywności energetycznej. Zminimalizowanie strat ciepła przez przegrody zewnętrzne: ściany, dachy, podłogi jest pierwszym krokiem i niezbędnym warunkiem energooszczędności budynków. Obok izolacji cieplnych bardzo ważne są również izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe. Dzięki nim można komfortowo użytkować budynek przez długie lata bez dodatkowych napraw.

Montaż izolacji cieplnych na budynku
Fot. TYNKI


Materiały termoizolacyjne są bardzo ważne, gdyż głównym warunkiem budowy wydajnego systemu dociepleniowego jest wykorzystanie materiałów spełniających odpowiednie parametry termoizolacyjne.

Najczęściej używanym materiałem do izolacji cieplnej nowych bloków jest styropian.

Właściwości styropianu zależą od procesu produkcyjnego.

Polistyren, który jest półproduktem w procesie wytwarzania styropianu, produkowany jest na bazie surowców naturalnych.

W praktyce, surowcem wyjściowym jest prawie wyłącznie ropa naftowa.

Płyty styropianowe można łatwo pokrywać i łączyć z innymi materiałami budowlanymi. Stosowana np. w jednej z metod docieplania budynków, płyta styropianowa jest zespolona fabrycznie z warstwą supremy. Suprema jest w tym materiale nośnikiem dla tradycyjnego tynku mineralnego. Spotykana jest również kombinacja płyt styropianowych z płytami gipsowo-kartonowymi. Uzyskany w ten sposób, gotowy do montażu, prefabrykat jest stosowany głównie jako materiał do wewnętrznych dociepleń ścian i stropów. W celu zablokowania dyfuzji pary wodnej pod warstwę wewnętrznego docieplenia, umieścić można pomiędzy płytami warstwę skutecznej paroizolacji. Zespolone płyty gipsowo-styropianowe mają dobre właściwości mechaniczne i przeciwpożarowe.

Najważniejszą cechą styropianu jest jego mały współczynnik przewodzenia ciepła. Znakomite właściwości izolacyjne tego materiału wynikają z faktu, że styropian składa się z ogromnej ilości komórek polistyrenowych wypełnionych powietrzem. Przy porowatości 98%, zdolności izolacyjne materiału są efektem małego przewodzenia ciepła przez powietrze zamknięte w porach materiału. Minimalną przewodność cieplną ma styropian o gęstości ok. 40 kg/m3, wynosi ona wtedy 0,03 W/(mK). Współczynnik przewodzenia ciepła, wytwarzanego na polski rynek styropianu, nie może przekroczyć wartości maksymalnych podanych w normie PN-B-20132 i wynoszących od 0,036 do 0,042 W/(mK).

Na rynku budowlanym oferowane są obecnie odmiany styropianu samogasnącego, wg normy europejskiej EN 13163:2004 oznaczone symbolem EPS o deklarowanej klasie reakcji na ogień określanej metodą małego płomienia. Sprawdzanie zdolności samogaśnięcia styropianu odbywa się zgodnie z normą PN-C-89297:1988, natomiast klasyfikacji reakcji na ogień dokonuje się wg normy PN EN 13501-1:2004. Materiał ten nie zapala się od iskry, pali się jedynie w obcym płomieniu, a po usunięciu z płomienia gaśnie i nie zapala się ponownie. Wyłącznie tego typu materiał jest stosowany do docieplania budynków mieszkalnych w naszym kraju. Styropian samogasnący, osłonięty w technologii lekkiej mokrej docieplania warstwami kleju i tynku strukturalnego jest traktowany jako tzw. układ nierozprzestrzeniający ognia (NRO) – systemy ociepleń są sprawdzane według procedur normy PN-90/B-02867. Jest to najlepsza klasyfikacja jaką może uzyskać system ociepleń.


Materiał do izolacji zmagazynowany na dachu
Fot. TYNKISzpachlowanie kotwień płyt izolacji cieplnej budynku
Fot. TYNKI


Na przykładzie nowobudowanych bloków na ursynowskim osiedlu mieszkalnym w Warszawie przedstawimy wykorzystanie styropianu jako izolacji cieplnej.

Zespół mieszkaniowy Brzozy II, realizowany przez Spółdzielnię Inwestycji Mieszkaniowych „Ursynów”, to zespół budynków mieszkalnych z usługami na parterze, zlokalizowany na działce budowlanej przy skrzyżowaniu Alei Komisji Edukacji Narodowej i ul. Filipiny Płaskowickiej na warszawskim Ursynowie.

Budynki, zaprojektowane przez biuro projektów Marek Budzyński-Architekt, stanowią zwarty architektonicznie zespół usytuowany wzdłuż granicy działki od strony skrzyżowania z wewnętrznym rozległym podwórzem użytkowo-rekreacyjnym, pod którym znajduje się parking dla mieszkańców zespołu.

Budynki mają zmienną ilość kondygnacji naziemnych (od trzech do siedmiu) i jedną kondygnację podziemia.

Izolacje termiczne
Izolację termiczną – styropian – powyżej poziomu zakończenia izolacji przeciwwodnej klejono do ściany i mocowano mechanicznie na kołki. Kotwy umiejscawiane były w ścianach warstwowych (dotyczy cokołów). Zastosowano kotwy drutowe ocynkowane w ilości 5 szt./m2. Przy narożach kotwy należało zagęścić do 7 szt./m2. Ostatnia górna warstwa kotew umieszczana była w ostatniej górnej warstwie cegieł cokołowych. Izolację termiczną – styropian na izolacji przeciwwodnej klejono punktowo do izolacji przeciwwodnej za pomocą środka Superflex 10 (nie mocowano mechanicznie). Ściany murowane zewnętrzne pod ziemią i w strefie przyziemia do wysokości 50 cm nad terenem (cokoły) były hydrofobizowane bezbarwnym środkiem Deiteriol S.


Izolacja cokołu przyziemia
Fot. TYNKI

Ściany zewnętrzne

Ściany zewnętrzne zostały wykonane z pustaków ceramicznych „U” – 25 cm i ocieplono je styropianem Hydromax o grubości 12 cm. Na wierzch położono tynk mineralny – system Dryvit w kolorze białym. Do izolacji ścian poniżej terenu jako powłokę gruntującą zastosowano Deitermann Eurolan-3K rozcieńczoną w stosunku 1:10 z wodą. Jako izolację przeciwwodną użyto Deitermann Superflex 10. Izolację cieplną stanowi styropian hydrofobizowany FS30 – 10 cm, a wykończenie, cegła betonowa 12 cm w kolorze szarym murowana na wklęsłą spoinę. Do poziomu ziemi zastosowano Eurolan 3K rozcieńczony w stosunku 1:10 z wodą. Na cokół przyziemia po obwodzie stropu nad garażem położono dodatkowo papę podkładową samoprzylepną Sopralene Stick G2 oraz papę wierzchniego krycia antykorzenną Sopralene Flam Jardin.


Ocieplanie narożników nowego bloku styropianem
Fot. TYNKI


Ściany żelbetowe o grubości 15 i 20 cm ocieplono styropianem grubości 12 cm i wykończono tynkiem mineralnym Dryvit w kolorze białym. Żelbetowy cokół przyziemia od strony ulicy został ocieplony grubszym (15 cm) styropianem niż przy cokole przyziemia wykonanym z pustaków ceramicznych. Pozostałe elementy – powłoka gruntująca i izolacja przeciwwodna, pozostały takie same, jak przy ścianach z pustaków.

W miejscach granic stref pożarowych zamiast styropianu stosowano wełnę mineralną twardą. Wełnę mineralną zastosowano również pod stropami garażu w części pod budynkiem.

Energooszczędność staje się pożądaną cechą budynku i istotnym kryterium dobrego projektu oraz jakości wykonawstwa. Już na etapie projektowania nowego budynku można zadbać o jego niskie zapotrzebowanie na energię. Kilkuprocentowy wzrost nakładów zwróci się w ciągu maksymalnie kilku lat.

Opracowano na podstawie materiałów firm
Termo Organika i SIM Ursynów


Źródło: Tynki, nr 4 (9) 2010
DODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się
TEMAT MIESIĄCA
Jak odcinać kolory za pomocą taśm malarskich?

Odcinanie kolorów na ścianie za pomocą taśm malarskich to pewny, bezpieczny oraz tani sposób na zachowanie zakładanych odstępów pomiędzy kolorami, zarówno przy narożnikach, jak też sufitach. O czym warto pamiętać przed rozpoczęciem pracy z użyciem taśmy malarskiej? Czytaj więcej