Strona główna | AktualnościŹle wykonana elewacja - skutki i naprawa błędów

Źle wykonana elewacja - skutki i naprawa błędów

O tym, czy fasada domu została wykonana prawidłowo, możemy przekonać się bardzo szybko. Skutki większości najczęściej spotykanych błędów wykonawczych są widoczne już w kilka tygodni po zakończeniu prac. Podpowiadamy, co poprawić przed oddaniem inwestycji do użytku i dlaczego warto to zrobić.

W przypadku wykonywania elewacji wiele czynników i drobiazgów ma wpływ na efekt końcowy. Dlatego też tak łatwo o niedopatrzenia i błędy. Większość z nich można jednak naprawić bez ponoszenia ogromnych kosztów. Zapytaliśmy Mariusza Szuberta - eksperta marki Malfarb, producenta tynków i farba elewacyjnych - o to, jak naprawić najczęstsze błędy wykonawcze.

Mikropęknięcia, kredowanie i nieszczelność powłoki farby elewacyjnej

Uszkodzenia te są widoczne najszybciej, a ich główną przyczyną są źle dobrane narzędzia malarskie lub niedopilnowanie warunków pogodowych w czasie wymalowań. Naprawimy je z pomocą masy szpachlowej, właściwego gruntu i nowej warstwy farby elewacyjnej.

• Nieszczelne pokrycie elewacji jest wynikiem użycia wałka o zbyt krótkim włosiu. Do malowania chropowatych fasad powinno stosować się wałki z włosem przynajmniej 18 - 22 mm. Tylko takie narzędzie dotrze do każdego zakamarka.
Naprawa: Ponowne pomalowanie fasady odpowiednim wałkiem bądź natryskiem hydrodynamicznym.

• Kredowanie i ścieranie fasady jest spowodowane słabym związaniem powłoki, wywołanym zbyt szybkim wysychaniem. Dzieje się tak wtedy, gdy prace elewacyjne nie przebiegają przy odpowiedniej temperaturze (od +5°C do +25°C) i wilgotności względnej powietrza ( ok. 50%).
Naprawa: Zmycie fasady i usunięcie pyłu, a następnie zagruntowanie całej powierzchni i ponowne pomalowanie farbą fasadową.

• Mikrospękania mogą być spowodowane m.in. nałożeniem zbyt grubej warstwy farby lub nieodpowiednimi warunkami wysychania tynku.
Naprawa: Jeśli ubytki nie przekraczają szerokości 0,2 mm, można uzupełnić je, malując całą ścianę elastyczna farbą renowacyjną, szlamującą rysy i mikrospękania.

Łuszczenie, odbarwienia, korozja biologiczna elewacji

Pojawienie się tych zjawisk na fasadzie jest wynikiem poważnych uchybień wykonawczych, jak pominięcie gruntowania podłoża, ingerencja w skład produktów, niewłaściwe zestawienie systemu powłokowego lub nienależyte wykonanie prac naprawczych podłoża.

• Złuszczenia i odspojenia powłoki są w pierwszej kolejności wynikiem nieodpowiedniego przygotowania podłoża (nienaprawienie ubytków, pominięcie gruntowania, niezastosowanie preparatów poprawiających przyczepność itp.) oraz oddziaływania warunków atmosferycznych.
Naprawa: Luźne warstwy należy usunąć myjką ciśnieniową lub szpachelką. Ubytki należy zagruntować i uzupełnić tynkiem odpowiadającym całości fasady. Na koniec wszystkie ściany trzeba pomalować farbą fasadową.

• Algi, glony i inne mikroorganizmy są problemem okolic o szczególnie dużej wilgotności. Pomimo pomalowania fasady farbą odporną na ich działania, mogą w takich warunkach środowiskowych pojawić się ponownie. Powodem jest nieusunięcie ognisk rozwoju i niezastosowanie preparatu grzybobójczego.
Naprawa: Ścianę należy dokładnie umyć, a następnie pokryć odpowiednim preparatem zwalczającym korozję biologiczną. Jeśli podłoże po wyschnięciu pyli, warto je zagruntować. Całość należy pomalować farbą fasadową.

• Odbarwienia fasady na całej powierzchni najczęściej powstają w skutek uszkodzenia składników farby (pigmentów) przez światło słoneczne. Podstawową przyczyną jest wybór koloru nierekomendowanego na elewacje, zawierającego pigmenty o niskiej odporności na światło. Czasami przyczyną takiego uszkodzenia jest malowanie zbyt świeżego, silnie zasadowego tynku na spoiwie cementowym. Zalecane jest malowanie tego typu tynków po 3-4 tygodniowym ich wysezonowaniu.
Naprawa: Po dokładnym umyciu fasady należy wymalować ją ponownie gotową farbą elewacyjną o odcieniu wybranym ze wzornika fasadowego.

Wszystkie zauważone uszkodzenia powłok malarskich na fasadach należy naprawiać jak najszybciej po ich zauważeniu, gdyż tylko wtedy poniesie się najmniejsze koszty naprawy. Warto pamiętać, że uszkodzenia pogłębiają się z upływem czasu i prowadzą do zniszczeń głębszych warstw - tynku i materiału konstrukcyjnego muru. W szczególności zjawiska te dotyczą spękań powłoki i utraty przez nią szczelności.

Źródło i zdjęcie: Malfarb

CZYTAJ WIĘCEJ

Błędy w wykonawstwie prac ociepleniowych
Błędy w ocieplaniu balkonów
Systemy ETICS - błędy
Błędy wykonawcze tynków gipsowych
Jakich błędów wystrzegać się w czasie nakładania tynków?
Błędy przy szpachlowaniu płyt gipsowo-kartonowych
Typowe błędy związane z doborem i aplikacją tynków cienkowarstwowych
Systemy naprawy elewacjiDODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się
TEMAT MIESIĄCA
Mamy 30 lat na modernizację wszystkich budynków. Czy Polska na tym skorzysta?

Zgodnie z założeniami nowej dyrektywy, państwa członkowskie UE muszą opracować długoterminową strategię renowacji budynków, zarówno publicznych jak i prywatnych. Plan jest taki, by do 2050 roku wszystkie budynki w Polsce były budynkami o niemal zerowym zużyciu energii (tzw. standard nZEB). Założone plany powinny zawierać także cele pośrednie, które zrealizujemy w latach 2030 i 2040. Czytaj więcej