Strona główna | SprzętUrządzenia z firmy Lorencic

Urządzenia z firmy Lorencic

W ofercie warszawskiej firmy Lorencic Polska Sp. z o.o. poza agregatami tynkarskimi znajdują się również ciekawe urządzenia zwane silomatami.
Obydwa typy opisujemy w poniższym artykule.
Agregat tynkarski MAI 4You Economy
Fot. MAI International
Agregaty MAI I PFT
Austriacka firma MAI International jest od wielu lat wiodącym producentem urządzeń mieszająco-podających. Wśród nich znajduje się agregat tynkarski MAI 4You Economy. Jest to najpopularniejsze urządzenie służące do mieszania przygotowanych fabrycznie mieszanek na bazie gipsu, cementu oraz innych. Agregat tynkarski po odpowiednim uzbrojeniu można wykorzystywać również do prac przy systemach dociepleń. Warunkiem jest oczywiście użycie gotowych mieszanek. Dopuszczalne uziarnienie mieszanek dla tego urządzenia wynosi 0–4 mm, a minimalny czas wiązania – 30 min.

PFT G 4 light II jest pracującym w ruchu ciągłym agregatem tynkarskim, przeznaczonym do urabiania wszystkich wytwarzanych fabrycznie suchych zapraw maszynowych. Agregat może być napełniany zarówno materiałem z worków jak i za pośrednictwem automatycznego urządzenia tłoczącego zwanego silomatem służącego do transportu suchej mieszanki z silosa/kontenera do maszyny tynkarskiej. Agregat tynkarski PFT G 4 light II składa się z podzespołów (modułów), o małych wymiarach i niskim ciężarze. Konstrukcja taka pozawala na wygodny i łatwy transport urządzenia.


Agregat tynkarski PFT G 4 light II
Fot. PFTPFT Silomat
PFT Silomat E 100/140 jest pneumatycznym, całkowicie automatycznym urządzeniem tłoczącym do transportu materiału – gotowej, suchej zaprawy – z silosu/kontenera do maszyny tynkarskiej. Oferowany w wersji przenośnej, jezdnej (na kołach lub na przyczepie).


PFT Silomat trans plus 140
Fot. PFT


Nowością w ofercie jest PFT Silomat trans plus. Łączy w sobie atrakcyjne wzornictwo z wysoką wydajnością. Obsługę i transport urządzenia Silomat ułatwiają liczne rozwiązania konstrukcyjne jak, np. wbudowane nakładki do wózka widłowego, czy rozkładane uchwyty do przenoszenia. PFT Silomat trans plus zmniejsza nakład pracy przy rozładunku, przenoszeniu i rozdziale worków na placu budowy, oraz zapobiega powstawaniu kosztownych przerw w pracy. Jedną z największych zalet Silomatu trans plus jest tzw. sucha sprężarka nie wymagająca wymiany oleju.

Źródło: Tynki, nr 1 (1) 2008
DODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się
PREZENTACJA FIRM
Festool
TEMAT MIESIĄCA
Mamy 30 lat na modernizację wszystkich budynków. Czy Polska na tym skorzysta?

Zgodnie z założeniami nowej dyrektywy, państwa członkowskie UE muszą opracować długoterminową strategię renowacji budynków, zarówno publicznych jak i prywatnych. Plan jest taki, by do 2050 roku wszystkie budynki w Polsce były budynkami o niemal zerowym zużyciu energii (tzw. standard nZEB). Założone plany powinny zawierać także cele pośrednie, które zrealizujemy w latach 2030 i 2040. Czytaj więcej