Strona główna | SprzętCertyfikacja rusztowań

Certyfikacja rusztowań

Nie ma szczegółowych przepisów Wspólnoty Europejskiej dotyczących bezpieczeństwa dla rusztowań. W takim przypadku produkt wprowadzany na rynek polski uznaje się za bezpieczny, jeżeli spełnia określone przepisami polskimi szczegółowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa produktów.

Fot. TYNKI

Bezpieczeństwo produktu ocenia się z uwzględnieniem spełnienia przez produkt:
 1. dobrowolnych norm krajowych, państw członkowskich UE przenoszących normy europejskie, innych niż normy zharmonizowane w rozumieniu przepisów o systemie oceny zgodności.
 2. Polskich Norm
 3. zaleceń Komisji Europejskiej określających wskazówki co do oceny bezpieczeństwa produktu,
 4. obowiązujących w danym sektorze zasad dobrej praktyki, odnoszących się do bezpieczeństwa produktów,
 5. aktualnego stanu wiedzy i techniki,
 6. uzasadnionych oczekiwań konsumentów, co do bezpieczeństwa produktu.
Ponadto elementy rusztowania powinny być poddane przez producenta badaniom na zgodność z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiałowymi, określonymi w kryteriach oceny wyrobów pod względem bezpieczeństwa. W Polsce nie ma obowiązku certyfikacji rusztowań jednak producenci i dystrybutorzy mogą poddać rusztowanie dobrowolnej certyfikacji (znak „B”). Polska Izba Gospodarcza Rusztowań stoi na stanowisku i od lat zabiega, aby certyfikacja rusztowań była obowiązkowa. Jedyną jak do tej pory instytucją uprawnioną do przeprowadzania certyfikacji rusztowań budowlanych w Polsce jest Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego (IMBiGS) w Warszawie. Certyfikat wydawany jest na trzy do pięciu lat, a badania wykonywane są na podstawie dokumentu opracowanego w tym celu przez IMBiGS o nazwie Kryteria Oceny Wyrobów pod względem bezpieczeństwa.

IMBiGS ocenia takie cechy wyrobu jak:
 • zgodność z dokumentacją,
 • oznakowanie,
 • wytrzymałość konstrukcji rusztowań i podestów,
 • stateczność rusztowań,
 • urządzenia piorunochronne,
 • urządzenia ostrzegawcze,
 • urządzenia transportowe,
 • zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości ludzi i przedmiotów,
 • wysiłek fizyczny przy montażu i demontażu rusztowań,
 • wysiłek fizyczny przy przygotowaniu podestu do pracy,
 • wygoda pracy na rusztowaniu,
 • zakres merytoryczny instrukcji stosowania i montażu rusztowań,
 • forma redakcyjna, graficzna i wydawnicza instrukcji.
www.rusztowania-izba.org.pl

Źródło: Tynki, nr 1 (20) 2013

CZYTAJ WIĘCEJ

Dlaczego warto korzystać z rusztowań jezdnych podczas prac na wysokości?
Layher zdobywcą nagrody "Rusztowanie Roku"DODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się
PREZENTACJA FIRM
Festool
TEMAT MIESIĄCA
Mamy 30 lat na modernizację wszystkich budynków. Czy Polska na tym skorzysta?

Zgodnie z założeniami nowej dyrektywy, państwa członkowskie UE muszą opracować długoterminową strategię renowacji budynków, zarówno publicznych jak i prywatnych. Plan jest taki, by do 2050 roku wszystkie budynki w Polsce były budynkami o niemal zerowym zużyciu energii (tzw. standard nZEB). Założone plany powinny zawierać także cele pośrednie, które zrealizujemy w latach 2030 i 2040. Czytaj więcej