Strona główna | SprzętOptymalizuje proces budowlany, oszczędza środowisko - system silosowy made by Baumit

Optymalizuje proces budowlany, oszczędza środowisko - system silosowy made by Baumit

Większość wykonawców na budowach zmaga się ze stale rosnącymi wymaganiami inwestorów odnośnie czasu oraz jakości wykonywania zakontraktowanych prac. Ogromną szasną, by spełnić te oczekiwania i nie pozostać w tyle za konkurencją staje się dla nich nowoczesna technika silosowa. Z tych udogodnień korzysta wiele firm budowlanych, ograniczając przy tym swoje koszty i oszczędzając środowisko naturalne. Baumit jako jeden z wiodących producentów suchych mieszanek od lat wspiera wykonawców, dostarczając im najwyższej jakości materiały w opakowaniach zwrotnych wielokrotnego użytku, tzw. silosach.

System silosowy to rozwiązanie alternatywne do sprzedaży materiałów konfekcjonowanych w workach i na paletach, przekładające się na realne oszczędności dla inwestorów i znaczne udogodnienia dla wykonawców. Technologia ta posiada tak wiele zalet mających nadrzędne znaczenie w nowoczesnym budownictwie, że zastosowanie silosów w dostawach suchych mieszanek cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Jej wykorzystanie staje się również wyraźnym sygnałem dla inwestora, że ma on do czynienia z profesjonalnym partnerem, świadomym korzyści niesionych dla obu stron przez zdobycze współczesnej techniki budowlanej. Jednym z nielicznych producentów na krajowym rynku zapewniających Klientowi pełną obsługę logistyczną w zakresie dystrybucji suchych mieszanek do maszynowego przygotowania i nakładania, takich jak tynki maszynowe wewnętrzne i zewnętrzne, zaprawy murarskie, kleje, zaprawy klejowo-szpachlowe czy jastrychy - w tym również samopoziomujące, jest firma Baumit. I choć opłacalność dystrybucji mieszanek budowalnych w silosach transportowych uzależniona jest przede wszystkim od odległości budowy od zakładu produkcyjnego i przyjmuje się, że nie powinna ona przekraczać 150 km, Budowlana Firma Roku 2014 nie ogranicza swojej działalności w zakresie logistyki silosowej do powyższego promienia od fabryki, lecz poprzez wykorzystanie sieci regionalnych placów do składowania silosów obsługuje budowy na terenie całego kraju.

W pełni profesjonalne rozwiązania techniki silosowej Baumit skutecznie wspomagają obsługę szczególnie dużych inwestycji, usprawniając cały proces budowlany, znacznie go przyspieszając i oszczędzając tak cenne miejsce na placu budowy. "Gotowy produkt dostarczany jest w specjalnym zbiorniku z najbliższego zakładu produkcyjnego lub regionalnego placu składowego, a do zmagazynowania ok. 20 ton materiału wystarczy wygospodarować teren o powierzchni ok. 6,5 m2. Transport realizowany jest przystosowanym do tego pojazdem - własny tabor specjalistyczny pozwala zagwarantować Klientom najwyższy poziom świadczonych usług w tym zakresie. Samo ustawienie silosu na placu budowy trwa ok. 30 minut." - podkreśla Bogdan Ratajczyk, Kierownik ds. Logistyki Silosowej w firmie Baumit. "Technologia ta pozwala zatem zapomnieć o kwestii związanej z rozładunkiem kilkudziesięciu czy nawet kilkuset ton materiału workowanego i ich składowaniem. Co więcej, zapewnione zostają optymalne warunki przechowywania materiału, który jest skutecznie chroniony przed działaniem szkodliwych czynników atmosferycznych - zawilgoceniem lub zamarzaniem. Silos pozwala również zniwelować ryzyko strat wynikających z ewentualnej kradzieży materiału czy uszkodzenia jednorazowych opakowań" - dodaje. 

Wykonywanie prac tynkarskich, murarskich czy elewacyjnych przy użyciu systemu silosowego Baumit niesie za sobą walory ekologiczne i estetyczne. Eliminuje zanieczyszczenia spowodowane zasypywaniem materiałów do urządzeń mieszających, rozwiązując jednocześnie problem wywozu i utylizacji opakowań, takich jak worki, wiaderka czy palety. Co więcej, producent wychodzi klientom naprzeciw i umożliwia zwrot minimum 1 tony zamówionego materiału.


Szeroka gama rozwiązań technicznych w zakresie systemu transportu oraz objętości pozwala na optymalne dobranie typu silosu do indywidualnych potrzeb Klienta. Baumit udostępnia silosy ciśnieniowe o pojemności 18 m3 oraz bezciśnieniowe (opadowe) o pojemności: 12,5 m3, 18 m3 i 22,5 m3. "Te największe stanowią zdecydowaną większość w obrocie z uwagi na możliwość zgromadzenia i utrzymywanie poziomu towaru bezpiecznego dla zachowania ciągłości prac. Przykładowo pełen silos o pojemności 22,5 m3 zawiera ok. 20 ton gipsowego tynku maszynowego, co średnio wprawnej brygadzie tynkarskiej wystarczy nawet na 2 tygodnie tynkowania. Bez względu na objętość wybranego rozwiązania istnieje możliwość dopełnienia silosu. Termin takiej operacji od momentu przyjęcia zgłoszenia - podobnie jak w przypadku zlecenia transportu silosu - nie przekracza w Baumit 3 dni roboczych. W praktyce ok. 90% realizowana jest w niecałe 24 godziny, co oznacza że zamówienie w formie pisemnej powinno być złożone najpóźniej w momencie, gdy ilość towaru w silosie osiąga poziom jego leja. Przy czym jako formę pisemną akceptujemy każdy dostępny środek komunikacji (sms, fax, e-mail, itd.)" - mówi ekspert firmy Baumit.

Dzięki współdziałaniu silosów Baumit z agregatami tynkarskimi, mieszarkami przepływowymi i pompami mieszającymi skróceniu ulega czas przygotowania mieszanki do natryskiwania. Przy podłączeniu do silosów podajnika pneumatycznego (silomatu) jej transport i dopełnianie urządzenia przeznaczonego do mechanicznego nakładania tynków odbywa się w sposób całkowicie automatyczny.

"W Polsce technika silosowa najczęściej wykorzystywana jest do dystrybucji tynków maszynowych. Optymalny zestaw tynkarski składa się z silosu z podczepionym  urządzeniem podającym suchą mieszankę (silomat) i agregatu tynkarskiego. Towar z silosu  przez klapę spustową trafia do silomatu, który pneumatycznie tłoczy niewielkie jego porcje wężami materiałowymi PCV  - na odległość nawet powyżej 100 metrów - do agregatu tynkarskiego, który znajduje się w miejscu tynkowania. W agregacie tynkarskim sucha mieszanka miksowana jest  z wodą w odpowiednich proporcjach i przy pomocy sprzężonego powietrza tynkarz natryskuje gotową mokrą masę  tynkarską na ścianę. Innym produktem w silosach, który zdobywa popularność w naszym kraju jest jastrych płynny typu Alpha. Silos z wyspecjalizowaną pompą mieszająco-tłoczącą pozwala na przygotowanie i wylanie na jednej 8 godzinnej  zmianie nawet całej beczki materiału (ok. 26 ton), co przekłada się na prawie 400 m2 posadzki" - wyjaśnia Bogdan Ratajczyk z firmy Baumit.

Logistyka silosowa jest niezwykle efektywną, ekonomiczną i ekologiczną formą dystrybucji mieszanek budowlanych, lecz do jej bezpiecznego wykorzystania niezbędne jest spełnienie określonych wymagań technicznych. "Sprawą podstawową jest zapewnienie na budowie odpowiedniego miejsca na ustawienie silosów o minimalnych wymiarach 3m x 3m. Według zaleceń producenta podłoże pod silosem powinno być  wypoziomowane, jego wytrzymałość na nacisk nie może być mniejsza niż 250 kN/m2 - sugerujemy ułożenie betonowych płyt budowlanych. Należy również zachować bezpieczną  odległość od napowietrznych linii elektro-energetycznych. Aby zrealizować dostawę silosu na budowę oraz późniejsze uzupełnienie go towarem należy wytyczyć bezpieczny dojazd dla pojazdów specjalistycznych (samochodu do przewozu silosów i cementowozu) uwzględniając ich wymiary, ilość osi  i ciężar do 40 ton. Jeżeli miejsce postawienia silosów lub dojazd do nich znajduje się  na chodniku, drodze publicznej, trawniku lub innym miejscu wymagającym uzyskania stosownych zezwoleń, to obowiązek ich uzyskania należy do Zamawiającego" - zaznacza ekspert.

Źródło i zdjęcia: Baumit

CZYTAJ WIĘCEJ

Silosy na tynki gipsowe
Nowoczesna logistyka zaopatrzeniowa w firmie BaumitDODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się
PREZENTACJA FIRM
Festool
TEMAT MIESIĄCA
Mamy 30 lat na modernizację wszystkich budynków. Czy Polska na tym skorzysta?

Zgodnie z założeniami nowej dyrektywy, państwa członkowskie UE muszą opracować długoterminową strategię renowacji budynków, zarówno publicznych jak i prywatnych. Plan jest taki, by do 2050 roku wszystkie budynki w Polsce były budynkami o niemal zerowym zużyciu energii (tzw. standard nZEB). Założone plany powinny zawierać także cele pośrednie, które zrealizujemy w latach 2030 i 2040. Czytaj więcej